เลือกหน้า

Manicure

ทำเล็บมือ

Pedicure

ทำเล็บเท้า

Spa

ทำสปาเล็บ

ค่าบริการทำเล็บ

เมนูพื้นฐาน

Manicure เล็บมือ

Shape Nail (ตัดแต่งทรงเล็บ)

100 ฿

Shape Nail + Base + Top (ตัดแต่งทรงเล็บมือ + ทา Base + Top)

250 ฿

Overlay

300 ฿

Gel polish 1-3 color (สีเจล 1-3 สี)

250 ฿

Gel polish 4 color up (สีเจล 4 สีขึ้นไป)

300 ฿

Nail It ! Classic French Nail (คลาสสิคเฟรนช์เนลไม่รวมสีพื้น)

450 ฿

Pedicure เล็บเท้า

Shape Nail (ตัดแต่งทรงเล็บ)

100 ฿

Shape Nail + Base + Top (ตัดแต่งทรงเล็บมือ + ทา Base + Top)

300 ฿

Gel polish 1 color (สีเจล 1 สี)

300 ฿

Gel polish 2-3 color (สีเจล 2-3 สี)

350 ฿

Gel polish 4 color up (สีเจล 4 สีขึ้นไป)

400 ฿

Nail It ! Classic French Nail (คลาสสิคเฟรนช์เนลไม่รวมสีพื้น)

450 ฿

Glitter | สีกลิตเตอร์ (นิ้ว)

Glitter gel color (สีเจลกิลตเตอร์)

50 ฿

Dry glitter (ผงกลิตเตอร์)

50 ฿