เลือกหน้า

ประกันและการเคลม

การแก้เล็บแบบไม่เสียค่าบริการ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะลูกค้าของ
Nail it ! Tokyo เท่านั้น

ลูกค้าที่มาใช้บริการ Nail it ! Tokyo กรณีเล็บสีหลุดร่อน สีไม่แห้ง สีกระเทาะ เครื่องประดับหลุด เล็บในส่วนของการต่อ PVC เกิดการแตก หัก ฉีก หรือหลุด สามารถเข้าแก้เล็บได้ที่สาขาเดิม

** ยกเว้นกรณีเล็บจริงฉีก จะไม่สามารถเคลมหรือประกันได้
**กรุณานำใบเสร็จตัวจริงมายื่นกับพนักงานเพื่อเข้ารับการเคลม