เลือกหน้า

การบริการของเรา

[section label=”Categories” bg_color=”rgb(255, 225, 235)” padding=”50px” padding__md=”30px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”2″ line_height=”0.75″]

Our Service

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1316″ image_height=”100%” image_hover=”zoom” link=”#”]

[gap height=”10px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Manicure (ทำเล็บมือ)

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1317″ image_height=”100%” image_hover=”zoom” link=”#”]

[gap height=”10px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Pedicure (ทำเล็บเท้า)

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1318″ image_height=”100%” image_hover=”zoom” link=”#”]

[gap height=”10px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Spa (ทำสปาเล็บ)

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Pricing” bg_color=”rgb(255,255,255)” dark=”true” padding=”90px” padding__sm=”65px”]

[ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

ค่าบริการทำเล็บ

[/ux_text]
[divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(238, 89, 161)”]

[row width=”custom” custom_width=”1100px” v_align=”equal”]

[col span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”center”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”10px 0px 2px 0px” align=”center” bg_color=”#f187b7″ bg_radius=”10″]

[ux_text font_size=”1.5″ text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Basic Menu เมนูพื้นฐาน

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Manicure เล็บมือ

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Shape Nail (ตัดแต่งทรงเล็บ)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

100 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Shape Nail + Base + Top (ตัดแต่งทรงเล็บมือ + ทา Base + Top)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

250 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Overlay

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

300 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gel polish 1-3 color (สีเจล 1-3 สี)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

250 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gel polish 4 color up (สีเจล 4 สีขึ้นไป)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

300 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Nail It ! Classic French Nail (คลาสสิคเฟรนช์เนลไม่รวมสีพื้น)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

450 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Pedicure เล็บเท้า

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Shape Nail (ตัดแต่งทรงเล็บ)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

100 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Shape Nail + Base + Top (ตัดแต่งทรงเล็บมือ + ทา Base + Top)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

300 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gel polish 1 color (สีเจล 1 สี)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

300 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gel polish 2-3 color (สีเจล 2-3 สี)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

350 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gel polish 4 color up (สีเจล 4 สีขึ้นไป)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

400 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Nail It ! Classic French Nail (คลาสสิคเฟรนช์เนลไม่รวมสีพื้น)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

450 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Glitter | สีกลิตเตอร์ (นิ้ว)

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Glitter gel color (สีเจลกิลตเตอร์)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Dry glitter (ผงกลิตเตอร์)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Flash color (สีแฟลช)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 fingers (Fingernails) เล็บมือ (สีเจลกลิตเตอร์, ผลกลิตเตอร์, สีแฟลช : 10 นิ้ว)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

350 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 fingers (Toenails) เล็บเท้า (สีเจลกลิตเตอร์, ผลกลิตเตอร์, สีแฟลช : 10 นิ้ว)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

450 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Paint | เพ้นท์ (นิ้ว)

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Paint

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

450 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Full paint

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

100 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

3D gel (ปั้นนูน 3D)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

250 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Character paint งานเพ้นท์คาแร็คเตอร์ (อนิเมะ, การ์ตูนม เพ้นท์ 3 มิติ)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

300 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[/col]
[col span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”center”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”10px 0px 2px 0px” align=”center” bg_color=”#f187b7″ bg_radius=”10″]

[ux_text font_size=”1.5″ text_color=”rgb(255,255,255)”]

Special Art

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

French Nail รวมสีพื้น / Metallic / Ombre / Cat eye

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Per finger (1 นิ้ว)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

100 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 fingers (10 นิ้ว)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

250 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Accessories | เครื่องประดับ

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Caviar (เม็ดไข่ปลา)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

5 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Small (ขนาดเล็ก)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Medium (ขนาดกลาง)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

25 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Large (ขนาดใหญ่)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Sticker | สติกเกอร์

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Small (ขนาดเล็ก)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Medium (ขนาดกลาง)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

15 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Large (ขนาดใหญ่)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

20 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Remove | ล้างเล็บ

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gel polish remove (ล้างสีเจล)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

PVC remove (ถอดพีวีซี)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

20 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Acrylic remove (ถอดอะคริลิค)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

30 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

3D remove (ล้างปั้นนูน)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

10 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Large 3D remove (ล้างปั้นนูน)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

20 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”10px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Extension | ต่อเล็บ

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

PVC extension (ต่อเล็บ PVC กาวธรรมดา)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

250 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

PVC extension adhesive gel (ต่อเล็บ PVC กาวเจล)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

350 ฿/นิ้ว

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Plus Option

[/ux_text]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Foil (ฟอยล์)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

30 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gold leaf (ทองคำเปลว)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

30 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Ribbon (ริบบิ้น)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

30 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Quail eggs color (สีเปลือกไข่)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

30 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Swiri color (สีไข่มุกวน)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

30 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Sea shell (เปลือกหอย)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Dry flower (ดอกไม้แห้ง)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Gliter sheet (กลิตเตอร์แผ่น)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Aurora gliter (ออโรร่ากลิตเตอร์)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Aurora (ออโรร่า)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

50/70 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” col_style=”dashed”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Metallic (ขัดผงเฉพาะจุด)

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_stack distribute=”end”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

70 ฿

[/ux_text]

[/ux_stack]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[gap]

[ux_image id=”1054″ image_size=”original” class=”button-shadow”]

[/col]

[/row]

[/section]