สีทาเล็บเอาขึ้นเครื่องบินได้มั๊ย?

สีทาเล็บเอาขึ้นเครื่องบินได้มั๊ย?


เรื่องควรรู้เมื่อต้องเดินทาง

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา  (TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION ) ได้วางมาตรการในการนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบิน ซึ่งหมายรวมถึง ยาทาเล็บ และน้ำยาล้างเล็บ ซึ่งเป็นของเหลวจำพวก น้ำ และเจล ไว้ และสายการบินส่วนใหญ่ก็ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งของไทยด้วย ดังนี้

  • สีทาเล็บ และน้ำยาล้างเล็บ นำขึ้นเครื่องบินได้ไหม

ของเหลวในรูปของน้ำ สเปรย์ และเจล สามารถนำขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ โดยต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 3.4 ออนซ์ หากมีหลายชิ้นให้ใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีความสูงและความกว้างไม่เกิน 20 ซม.หรือ 8 นิ้ว ขนาดบรรจุไม่เกิน 1 ลิตรต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และถือแยกจากสัมภาระอื่นที่ถือขึ้นเครื่อง
หากนำติดตัวเกินปริมาณที่กำหนดไว้ต้องบรรจุไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน
สำหรับน้ำยาล้างเล็บเป็นของเหลวที่มีโอกาสติดไฟได้ง่าย ต้องตรวจสอบการแพ็ค และปริมาณความจุที่จะถือขึ้นเครื่องอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเดินทาง

  • ระหว่างเดินทางบนเครื่องบิน ทาเล็บหรือล้างเล็บได้ไหม

องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration – FAA) ระบุว่า สิ่งของที่ส่งกลิ่น หรือมีไอระเหยที่รุนแรง ไม่สามารถใช้ในระหว่างเที่ยวบินได้  ทั้งนี้ น่าจะหมายรวมถึงเที่ยวบินสำหรับทุกจุดหมายด้วยเช่นกัน เพราะกลิ่นอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลบางคนในเที่ยวบินได้ เช่นกรณีตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นในปี 2019 Southwest Airlines ต้องเปลี่ยนเครื่องบินหลังจากคนงานล้มป่วย รายงานเบื้องต้นคาดการณ์ว่าอะซิโตนในน้ำยาล้างเล็บรั่วในห้องเก็บสัมภาระ และส่งกลิ่นแรงออกมา

       ไหน ๆ ก็เตรียมเล็บสวยกันแล้ว คงไม่ได้พกแค่ยาทาเล็บกับน้ำยาล้างเล็บเท่านั้น แต่ต้องพ่วงเอาชุดแต่งเล็บซึ่งประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ เช่น กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ ที่ดันหนังกำพร้า และแหนบ  ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความแหลม หรือคม ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้พกติดตัวขึ้นเครื่อง แต่จะต้องห่อหุ้มอย่างมิดชิดและโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น ยกเว้นแหนบ แต่ต้องห่อหุ้มอย่างดีในการพกพาติดตัวด้วยนะคะ

      เมืองและประเทศปลายทางต่อไปนี้ มีข้อจำกัดซึ่งอาจส่งผลต่อการพกพาของเหลวในรูปแบบน้ำ สเปรย์ หรือเจล ที่จะสามารถนำขึ้นเครื่องได้ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้งค่ะ)

ออสเตรเลีย / บาห์เรน / แคนาดา / จีนแผ่นดินใหญ่ / ยุโรป / สหราชอาณาจักร / อินเดีย / อินโดนีเซีย / เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ญี่ปุ่น / นิวซีแลนด์ / จีนไต้หวัน / สหรัฐอเมริกา