เลือกหน้า

ติดต่อเรา-ใหม่

[section label=”Hero” bg=”820″ bg_size=”original” bg_color=”#eb8ab0″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.698)” dark=”true” padding=”100px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”11″ span__md=”8″ align=”center”]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”#f187b7″]

ติดต่อเรา

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dark section with box right” padding=”59px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1162″ image_height=”70%” text_padding=”20px 0px 0px 0px”]

Nail it Tokyo

[ux_text font_size=”1.25″ line_height=”1″]

บริษัท บิวตี้ อิท จำกัด

[/ux_text]

ผู้ให้บริการทำเล็บ และสถาบันสอนทำเล็บ จากประเทศญี่ปุ่น

[gap height=”20px”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” align=”left” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” animate=”flipInY” depth=”2″ depth_hover=”5″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1170″ image_width=”60″ link=”https://www.facebook.com/NailitTH” target=”_blank”]

Nail It TH

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1173″ image_width=”60″ link=”https://www.instagram.com/nail_it_th/” target=”_blank”]

nail_it_th

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1172″ image_width=”60″ link=”https://www.tiktok.com/@nail_it_tokyo” target=”_blank”]

nail_it_tokyo

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1171″ image_width=”60″ link=”https://s.lemon8-app.com/s/FdFcrrxrQ” target=”_blank”]

Nail It TH

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Simple Light” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Company

บริษัท บิวตี้ อิท จำกัด
682/4 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย

Postal Address

10100 กรุงเทพฯ
โทร: 02-258-3252

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์
9:00-18:00 น.

[/col]

[/row]

[/section]